Finansal Terimler Sözlüğü

Anlamını merak ettiğiniz, bilmediğiniz finansal terimlerin anlamlarını harf sırasına göre kolayca bulabilirsiniz.

A’dan Z’ye Finansal Terimler Sözlüğü

Açık Pozisyon (Short Position) Nedir?

Belirli bir valör ve miktar ile piyasada çalışan ve henüz kapatılmamış işlemlere verilen addır.

Döviz, altın, menkul kıymet gibi bir finansal araçlar üzerinden sahip olunan varlıkların aynı cinsten yükümlülükleri karşılayamayan kısmıdır. Örneğin 10 bin ABD doları yükümlülüğe karşı 5 bin ABD doları varlık bulunduruluyorsa aradaki 5 bin ABD doları, açık ABD doları pozisyonunu ifade eder.

Özetle belirli valör (Üzerinde anlaşma sağlanan bir işlemin, fiilen yerine getirileceği tarih) ve miktar ile piyasada bulunan ve henüz kapatılmamış işlemlere verilen isimdir.

Alış Fiyatı Nedir?

Piyasada işlem gören bir finansal ürünün (döviz, hisse senedi gibi) piyasa katılımcıları tarafından almaya istekli oldukları fiyat.

Alış-Satış Farkı (Spread) Nedir?

Finansal ürünlerin piyasa alış ve piyasa satış fiyatı arasındaki makasa denir.

Arbitraj Nedir?

Herhangi bir menkul kıymetin, dövizin veya malın farklı piyasalarda aynı anda farklı olarak fiyatlandığı, bir piyasadan alınıp diğer bir piyasada satılmasıyla kâr edilmesi sürecidir. Arbitraj işlemleri fiyat farklılıklarını azaltır. Günümüzde iletişim hıznın artması ve bilgiye ulaşma maliyetinin düşmesi ile piyasalar arası fiyat farklılığı son derece düşük olmakta ancak zaman zaman hala fırsat oluşturmaktadır.

Özellikle Coin piyasalarında arbtitraj süreci daha fazla deneyimlenmektedir.

Ayı Piyasası (Bear Market) Nedir?

Fiyatların belli bir düşüş eğilimiyle düştüğü ve bu düşüşün baskın olduğu piyasa periyotlarını ifade eder.

BOE (Bank of England) Nedir?

İngiltere Merkez Bankası

BOJ (Bank of Japan) Nedir?

Japonya Merkez Bankası

Baz Döviz Nedir?

Alım ve satıma konu olan para birimi için kullanılan tanımdır.

Boğa Piyasası (Bullish Market) Nedir?

Fiyatların belli bir yükseliş eğilimiyle yükseldiği ve bu yükselişin baskın olduğu piyasa periyotlarını ifade eder.

Broker Nedir?

Finansal piyasalarda alıcı ile satıcıyı biraraya getiren ve aracılık yapan kişi veya kurumlardır.

Bütçe Açığı Nedir?

Bir ülkenin kamu dengesi ile saptanan giderlerinin gelirlerinden fazla olması durumudur. Bütçe açığının belirli bir oranın üzerinde olması ülke ekonomisi için negatif bir görüntü verir.

Ciro Nedir?

Belirli bir dönem içinde gerçekleşen işlemlerin toplam değeridir.

Çapraz Kur Nedir?

ABD Doları barındırmayan iki para birimi arasındaki kurdur. Örneğin: GBP/EUR

Değer Kazanma Nedir?

Bir finansal ürünün fiyatındaki artıştır.

Demo İşlem Platformu Nedir?

Gerçek hesap ve para kullanmadan ancak gerçek piyasa verileriyle ve piyasa şartlarıyla şekillenen pratik yapmak için kullanılan platformdur.

Destek Seviyesi Nedir?

Bir finansal ürünü teknik analiz yöntemiyle incelediğimiz zaman aralığında düşüş trendinde olan, fiyatı düşen bir finansal ürün için satıcıların isteksiz olduğu, alıcıların ise ilgili seviyeden yatırım aracını almaya istekli olduğu ve alış işlemlerinin beklenebileceği fiyat seviyesidir. Bu durum düşüşün ivme kaybettiği, zorlandığı seviyeleri ifade eder.

Devalüasyon Nedir?

Ulusal bir paranın değerinin bilinçli olarak düşürülerek diğer ulusal paralar karşısında değer kaybetmesi durumudur.

Direnç Seviyesi Nedir?

Bir finansal ürünü teknik analiz yöntemiyle incelediğimiz zaman aralığında yükseliş trendinde olan, fiyatı yükselen bir finansal ürün için satıcıların istekli olduğu, alıcıların ise ilgili seviyeden yatırım aracını almaya isteksiz olduğu ve satış işlemlerinin beklenebileceği fiyat seviyesidir.

Döviz Riski Nedir?

Tutulan döviz pozisyonuna bağlı olarak dövizin yaşanacak dalgalanmalar sonucu yatırımcının aleyhine değer kaybetmesi riskidir. Bu durum ülkemizde sık yaşanan bir sorundur.

Gelecekte döviz kurunun değerinde yaşanabilecek dalgalanmalar sonucunda varlıklar ve/veya yükümlülüklerde meydana gelebilecek değişikliklerden zarar edilmesi ihtimalini ifade etmektedir. Kur riskinden korunmak için yatırımcıların hem finans hem de mal piyasalarında pozisyon almaları, birden fazla ülkenin finans piyasasına yatırım yapmaları ve türev ürün veya piyasaları kullanmaları gibi yöntemler mevcuttur.

Ekonomik Gösterge Nedir?

Ekonominin genel gidişatını gösteren ve belirli dönemlerde açıklanan makro ekonomik verilerin bütünüdür. Fabrikalara ait siparişler, imalat sanayi endeksi, enflasyon oranları, gelir dağılımı, net konut satışları gibi veriler en önemli ekonomik göstergelerdendir.

Emir Nedir?

Alıcının işlem yapmak amacıyla yatırım kurumuna verdiği veya işlem platformuna girdiği alış/satış talimatıdır. 

Enflasyon Nedir?

Ekonomide bulunan talebin, arzı aşması sonucu mal ve hizmetlerin fiyat seviyesini yükselmesine enflasyon denir.

FED (Federal Reserve Bank) Nedir?

Amerikan Merkez Bankası

Futures Sözleşmeleri(Vadeli İşlemler) Nedir?

Yapılan bir sözleşme ile tarafların bugünden itibaren belirlenen gelecek bir tarihte anlaşılan fiyattan, bir malı veya menkul kıymeti alma veya satma yükümlülüğüne sokan sözleşme türüdür.

Günlük İşlem Nedir?

Gün içerisinde açılıp kapatılan işlemlerin tamamı için kullanılan bir terimdir. 

Kaldıraç Sistemi (Leverage) Nedir?

Yatırım miktarını belirli bir oranda çarpan ile arttırarak yatırılan teminattan daha yüksek işlem yapılabilmesine ve buna bağlı olarak çarpan miktarı kadar kazanç ve zarar elde etmesine imkan sağlayan sistemdir.

Kârı Al (Take Profit) Nedir?

Açık olan bir pozisyonu belirlenen fiyattan kapatıp kâr elde edebilmek amacı ile verilen emirdir. Limit emir çeşitidir.

Kısa Pozisyon (Short) Nedir?

Piyasa fiyatlarındaki düşüşlerden kâr elde etme amacıyla baz alınan üründe satış ağırlıklı açılmış pozisyondur.

Koruma (Hedging) Nedir?

Hedging, finansta üstlenilen yatırım riskini minimize edecek veya yok edecek karşıt bir işlem yapma faaliyetidir. Olası ters fiyat hareketlerine karşı korunmak amacıyla vadeli sözleşme yapılmasıdır.

Kotasyon Nedir?

Sistemde ilgili ürün için verilen fiyata verilen ad.

LIBOR (London Interbank Offered Rate) Nedir?

Dünya’nın en büyük 16 bankasının her sabah saat 11’de açıkladığı ve dünyanın diğer finans kurumlarınca referans olarak kabul edilen faiz oranıdır.

Likidite Nedir?

Likidite bir piyasanın ya da finansal ürünün fiyatlanmasında alıcı ve satıcıların bolluğuna ve işlem hacmine bağlı olarak nakite çevrilme hızı olarak tanımlanabilir. Hisse senetleri, bonolar, tahviller ve kıymetli maden- ler yüksek likiditeye sahip varlıklar olarak işlem görürler. Piyasanın açık olduğu zamanlarda hızlı bir şekilde nakite çevrilebilirler.

Limit Emri Nedir?

Piyasada oluşmamış belli bir fiyattan alış veya henüz piyasada oluşmamış belirli bir fiyattan satış yapmak için piyasaya gerçekleşmesi beklenerek bırakılan emir türüdür.

Marj Nedir?

Bir finansal işlemin yapılabilmesi için gereken minimum teminat tutarıdır. Kaldıraçlı işlemlere temel teşkil eder.

Marj Çağrısı (Margin Call) Nedir?

Margin call borsada yatırımcılara yapılan bir uyarı ve çağrıdır. Eğer bir yatırımcı parasının tümünü işlem yapar ve zarara uğramışsa bulunduğu pozisyonu koruyabilmesi için belirlenen en düşük marjın altında kalmış demektir. Yatırımcının kullandığı aracı kurum bu durumda yatırımcıya marjı tamamlaması ile ilgili bir çağrıda bulunur. Margin call aracı kurumun yatırımcısına yaptığı çağrı anlamına gelmektedir.

Para Birimi Takası (Currency Swap) Nedir?

İki taraf arasında yapılan, para birimleri arasında faiz oranlarının farklılığından doğan riski bertaraf etmek için kullanılan türev türü. En çok kullanılan swap işlemlerinin başında gelir.

Pip Nedir?

Forex piyasasında herhangi bir kurun değerindeki en küçük oynamaya verilen isimdir.

Sınırlı Emir (Limit Order)

Piyasa fiyatının altında bir seviyeden alım yapmak için veya piyasanın üstünde bir seviyeden satış yapmak için sisteme girilen otomatik emir çeşididir.

Spot işlemler Nedir?

Takası vadesiz olarak gerçekleşen işlemlerdir. Valörü 2 güne kadar çıkabilir.

Stop Loss Order ( Zararı Durdur Emri) Nedir?

Açık olan alış işlemlerinde ise şimdiki fiyatın altında belirlenmiş bir fiyat seviyesi yazılmasıyla fiyat o seviyeye geldiğinde pozisyonun otomatik kapanmasını sağlayan emirlerdir.

Spread Nedir?

Finansal ürünlerin alış ve satış kotasyon fiyatları arasındaki farka verilen isimdir.

Teknik Analiz Nedir?

Finansta teknik analiz geçmiş “hacim ve fiyat” datalarını kullanarak istatistiksel eğilimi tespit eder ve fiyatın yönünü tahmin etmeye çalışır. Rastgele alım-satıma oranla başarı oranı çok daha yüksektir.

Temel analiz Nedir?

Temel analiz, piyasada kullanılan iki analiz türünden biridir. Bir yatırım aracının veya analiz edilen bir konunun gerçek değeri ve piyasa değerinin bulunmasında ve analiz konusunun gelecekteki hareketlerinin öngörülmesinde kullanılır. Temel analiz bu nedenle yatırımcıların sık kullandığı bir araçtır.

Limit Emri Nedir?

Piyasada oluşmamış belli bir fiyattan alış veya yine henüz piya- sada oluşmamış belirli bir fiyattan satış yapmak için piyasaya bırakılan emir türüdür.

Tezgâh Üstü Piyasa (O.T.C) Nedir?

Kurumlar ve kişiler arasında borsa dışı yapılan tüm işlemlere verilen genel olarak verilen isim.

Uzun Pozisyon (Long) Nedir?

Piyasa fiyatlarındaki yükselişlerden kâr elde etme amacıyla baz üründe alım yönünde açılmış pozisyondur.

Vade Nedir?

İşlemin bitiş tarihidir.

Valör Nedir?

Yapılan işlemlerin kapama tarihidir. Örneğin hisse senedi satış işlemleri T+2 gün içerisinde gerçekleşir. Satış emri verilen tarih itibariyle girer ancak satış bakiyesi hesaba 2 gün sonra yansır.

Yorum yapın